Vị trí tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

(7/3/2022)

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) là thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Công ty là một Nhà thầu chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Thiết kế - Mua sắm - Thi công chế tạo - Lắp đặt và chạy thử các công trình Dầu khí trên bờ và ngoài khơi, chế tạo đóng mới các phương tiện nổi tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án của Công ty và xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng với chiến lược phát triển của PTSC M&C trong thời gian tới, hiện chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

 BENEFITS & WELFARE

   • Salary:                     Negotiable and competitive, can be much varied depending on candidates’ capabilities.
   • Insurance:                PVICare.
   • Transportation:         29-seat coach from Vung Tau to Ho Chi Minh on Friday and vice versa on Monday.
   • Lunch paid by company; Monthly telephone cards.

GENERAL INFORMATION

   • Work Location: Vung Tau City (Ba Ria – Vung Tau Province)
   • Working hours in PTSC M&C: From 07:00 AM to 05:00 PM, 48 houurs/week.
   • Duration for applicaton: From February to December 2022
   • Application’s components: Curiculumn vitae, application letter, scanned/photoed certificates of universtity graduation, academic transcripts, English skills, Computers skills and other relevant diploma.

Way of application: Send your profile via email address: tuyendungpmc@ptsc.com.vn then Fill out the application form here.

 Contact Information:

To: Human Resources Department

Address: No. 31, 30/4 Street, Ward.9, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam.

Tel: (+84) 254.383.8834

E-mail Address: tuyendungpmc@ptsc.com.vn