Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

  • picture-1

  • 5563404041679005516955110935n

  • kh3

  • img6407

  • training-2

  • training-1

Ở PTSC M&C, chúng tôi quan niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư cho sự thành công trong tương lai của công ty. Vì thế, là nhân viên của PTSC M&C bạn sẽ có cơ hội được đào tạo nhằm hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức đáp ứng được yêu cầu và thách thức trong công việc. Với đội ngũ giảng viên Công ty dày dặn kinh nghiệm, cùng với các đối tác đào tạo uy tín và chuyên nghiệp, PTSC M&C tự hào đem đến cho nhân viên các hình thức đào tạo đa dạng bao gồm đào tạo nội bộ, đào tạo thuê ngoài, huấn luyện thực tế, v.v. được tổ chức thường xuyên trong và ngoài nước.