Vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử

PTSC M&C có nhiều kinh nghiệm tổ chức quản lý các nhà thầu phụ vận chuyển, lắp đặt ngoài khơi, quản lý các giao diện giữa các nhà thầu thi công, T&I, đấu nối & chạy thử (HUC) thông qua việc thực hiện thành công các dự án EPCIC trong thời gian qua. PTSC M&C đã thiết lập mối quan hệ và thực hiện nhiều gói thầu vận chuyển lắp đặt với các nhà thầu cả trong và ngoài nước.