Hồ sơ công ty

 • ptsc-profile-20

 • ptsc-profile-19

 • ptsc-profile-18

 • ptsc-profile-17

 • ptsc-profile-16

 • ptsc-profile-15

 • ptsc-profile-14

 • ptsc-profile-13

 • ptsc-profile-12

 • ptsc-profile-11

 • ptsc-profile-10

 • ptsc-profile-09

 • ptsc-profile-08

 • ptsc-profile-07

 • ptsc-profile-06

 • ptsc-profile-05

 • ptsc-profile-04

 • ptsc-profile-03

 • ptsc-profile-02

 • ptsc-profile-01

Vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử

Với kinh nghiệm và năng lực quản lý nhà thầu phụ  cung cấp dịch vụ vận chuyển và lắp đặt, đấu nối và chạy thử, đồng thời thông qua việc thực hiện thành công các dự án EPC/EPCIC, PTSC M&C đã thiết lập mối quan hệ thân thiết với các nhà thầu trong và ngoài nước.

PTSC M&C cũng luôn tận dụng tối đa dịch vụ cung cấp bởi các đơn vị trong ngành như PTSC Offshore Services (POS) và Vietsovpetro trên cơ sở năng lực kinh nghiệm và đảm bảo giá cả cạnh tranh cho các dự án PTSC M&C đóng vai trò là tổng thầu EPCIC.