Hồ sơ công ty

 • ptsc-profile-20

 • ptsc-profile-19

 • ptsc-profile-18

 • ptsc-profile-17

 • ptsc-profile-16

 • ptsc-profile-15

 • ptsc-profile-14

 • ptsc-profile-13

 • ptsc-profile-12

 • ptsc-profile-11

 • ptsc-profile-10

 • ptsc-profile-09

 • ptsc-profile-08

 • ptsc-profile-07

 • ptsc-profile-06

 • ptsc-profile-05

 • ptsc-profile-04

 • ptsc-profile-03

 • ptsc-profile-02

 • ptsc-profile-01

Vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử

Với kinh nghiệm và năng lực quản lý nhà thầu phụ  cung cấp dịch vụ vận chuyển và lắp đặt, đấu nối và chạy thử, đồng thời thông qua việc thực hiện thành công các dự án EPC/EPCIC, PTSC M&C đã thiết lập mối quan hệ thân thiết với các nhà thầu trong và ngoài nước.