Hồ sơ công ty

 • ptsc-profile-20

 • ptsc-profile-19

 • ptsc-profile-18

 • ptsc-profile-17

 • ptsc-profile-16

 • ptsc-profile-15

 • ptsc-profile-14

 • ptsc-profile-13

 • ptsc-profile-12

 • ptsc-profile-11

 • ptsc-profile-10

 • ptsc-profile-09

 • ptsc-profile-08

 • ptsc-profile-07

 • ptsc-profile-06

 • ptsc-profile-05

 • ptsc-profile-04

 • ptsc-profile-03

 • ptsc-profile-02

 • ptsc-profile-01

Vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử

PTSC M&C có nhiều kinh nghiệm tổ chức quản lý các nhà thầu phụ vận chuyển, lắp đặt ngoài khơi, quản lý các giao diện giữa các nhà thầu thi công, T&I, đấu nối & chạy thử (HUC) thông qua việc thực hiện thành công các dự án EPCIC trong thời gian qua. PTSC M&C đã thiết lập mối quan hệ và thực hiện nhiều gói thầu vận chuyển lắp đặt với các nhà thầu cả trong và ngoài nước.