Thiết kế

Trên cơ sở xác định việc tự thực hiện và kiểm soát các hoạt động thiết kế đóng vai trò then chốt trong việc đấu thầu và triển khai thành công dự án, PTSC M&C đã không ngừng đầu tư và hoàn thiện năng lực thiết kế, đặc biệt đối với năng lực thiết kế chi tiết cho các giàn công nghệ trung tâm, giàn đầu giếng. 

Đến nay, PTSC M&C đã xây dựng được trung tâm thiết kế chuyên dụng và hiện đại; hệ thống dữ liệu thiết kế đa dạng và đầy đủ với hàng loạt các phần mềm, bản quyền phục vụ công tác thiết kế, tính toán chuyên biệt và thông dụng trên toàn thế giới như: HYSYS, AVEVA, PDMS, SACS 5.3, BOCAD, Tekla Structure, CAESARII, PVElite, ETAP...

Đội ngũ thiết kế với hơn 200 kỹ sư được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có kinh nghiệm và chuyên môn giỏi trong tất cả các hạng mục thiết kế trong dự án như hệ thống kết cấu, đường ống, điện và tự động hoá, thiết bị, hệ thống điều khiển, hệ thống xử lý,v.v Chất lượng thiết kế của PTSC M&C được kiểm định qua việc thực hiện thành công công tác thiết kế chi tiết cho các dự án như Hải Sư Đen, H5, Sư Tử Vàng Tây Nam, Sư Tử Nâu, MLS, Ghana FPSO, Sư Tử Trắng FFD P1, v.v. và được các chủ đầu tư đánh giá cao. 

Ngoài ra, PTSC M&C cũng đã xây dựng và duy trì được hệ thống mạng lưới quan hệ với các đối tác, nhà thầu thiết kế trong nước và trong khu vực, qua đó có thể dử dụng nguồn lực và hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết.