Năng lực quản lý dự án

  • 6a

  • 3a

  • 2a

Với phương châm không ngừng áp dụng sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, PTSC M&C tập trung đầu tư xây dựng được hệ thống các quy trình quản lý và sản xuất khoa học, bài bản cùng với đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Hệ thống quản lý của PTSC M&C hiện có thể so sáng ngang hàng với các hệ thống quản lý tiên tiến của các đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó, PTSC M&C cũng đã hoàn hiện và đưa vào sử dụng hệ thống giám sát, đảm bảo an toàn, chất lượng trong quá trình triển khai dự án. Đây là một trong những lợi thế cạnh tranh của Công ty, được khách hàng và đối tác đánh giá rất cao.