Mua sắm

PTSC M&C đã xây dựng được hệ thống mua sắm tối ưu với các quy trình hoàn chỉnh đáp ứng toàn diện cho các yêu cầu mua sắm của dự án. Đội ngũ mua sắm, kỹ thuật hỗ trợ mua sắm với gần 100 nhân sự giàu kinh nghiệm, quen thuộc với các thông lệ mua sắm trên thế giới; hệ thống các nhà cung cấp toàn cầu và cơ sỡ dữ liệu về các chủng loại vật tư, thiết bị đầy đủ là các thế mạnh giúp PTSC M&C luôn đảm bảo tối đa về sự chính xác, chất lượng của vật tư thiết bị trong dự án cũng như đảm bảo về tiến độ và chi phí của dự án.