Hồ sơ công ty

 • ptsc-profile-20

 • ptsc-profile-19

 • ptsc-profile-18

 • ptsc-profile-17

 • ptsc-profile-16

 • ptsc-profile-15

 • ptsc-profile-14

 • ptsc-profile-13

 • ptsc-profile-12

 • ptsc-profile-11

 • ptsc-profile-10

 • ptsc-profile-09

 • ptsc-profile-08

 • ptsc-profile-07

 • ptsc-profile-06

 • ptsc-profile-05

 • ptsc-profile-04

 • ptsc-profile-03

 • ptsc-profile-02

 • ptsc-profile-01

Mua sắm

Công tác mua sắm vật tư dự án được PTSC M&C thực hiện một cách chuyên nghiệp và có hệ thống. Sở hữu cơ sở dữ liệu về đơn giá, thời gian giao hàng cùng với việc tận dụng những mối quan hệ tốt với các đối tác nước ngoài giúp PTSC M&C có thể mua sắm dịch vụ, thiết bị và vật tư dự án chất lượng cao, với giá cả cạnh tranh và trong thời gian giao hàng ngắn nhất.