Các dịch vụ chính

  • 4a

  • 3a

  • 2a

  • 1a

PTSC M&C có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để đảm nhận vai trò tổng thầu EPC/EPCIC cho các công trình dầu khí trên bờ và ngoài khơi, bao gồm:

  • Lĩnh vực ngoài khơi: các giàn đầu giếng, giàn xử lý trung tâm, giàn chân căng, nhà ở trên biển, công trình ngầm dưới biển, các mô-đun công nghệ khác (giàn máy nén, mô-đun công nghệ của kho nổi, xử lý và xuất dầu thô(FSO/FPSO), v.v)
  • Lĩnh vực trên bờ: tham gia vào các công tác tiền chế tạo, lắp dựng, thi công cho các công trình nhà máy trên bờ/ mô-đun công nghệ cho các nhà máy điện, nhà máy xử lý khí, nhà máy lọc hoá dầu, nhà máy LNG,v.v.

Ngoài ra, PTSC M&C còn tham gia cung cấp các dịch vụ khác như cho thuê nhân lực chất lượng cao, cho thuê trang thiết bị thi công, dịch vụ thiết kế chi tiết, v.v.