Hồ sơ công ty

 • ptsc-profile-20

 • ptsc-profile-19

 • ptsc-profile-18

 • ptsc-profile-17

 • ptsc-profile-16

 • ptsc-profile-15

 • ptsc-profile-14

 • ptsc-profile-13

 • ptsc-profile-12

 • ptsc-profile-11

 • ptsc-profile-10

 • ptsc-profile-09

 • ptsc-profile-08

 • ptsc-profile-07

 • ptsc-profile-06

 • ptsc-profile-05

 • ptsc-profile-04

 • ptsc-profile-03

 • ptsc-profile-02

 • ptsc-profile-01

Các dịch vụ chính

  PTSC M&C là nhà thầu xây lắp dầu khí hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí cho các công tình dầu khí trên bờ và ngoài khơi bao gồm:

  Dịch vụ trên bờDịch vụ ngoài khơi
  Thực hiện dịch vụ tổng thầu EPC (thiết kế, mua sắm, thi công) cho các dự án cơ khí chế tạo và xây lắp các nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy điện, tua-bin điện gió, nhà máy LNG, v.v.Thực hiện dịch vụ tổng thầu EPCIC (thiết kế, mua sắm, thi công, vận chuyển, lắp đặt đấu nối và chạy thử) cho các dự án cơ khí chế tạo và xây lắp ngoài khơi, bao gồm: các giàn đầu giếng/ giàn khai thác, giàn xử lý trung tâm, các phương tiện nổi (FPSO/FSO/MOPU), các cụm thiết bị dầu khí, các hệ thống subsea, các mô-đun tàu chứa, v.v.