Thông điệp của Ban lãnh đạo

Sau 15 năm kể từ ngày thành lập, PTSC M&C đã trải qua không ít khó khăn và thách thức dưới tác động của sự bất ổn trong cung cầu thị trường dịch vụ dầu khí. Tuy nhiên, với định hướng đúng đắn trong đường lối, chính sách và sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Công ty đã thực sự trưởng thành và đạt được nhiều thành công đáng tự hào. 

Với sứ mệnh xây dựng hình ảnh PTSC M&C uy tín và chuyên nghiệp, chúng tôi xác định việc tuân thủ triệt để cam kết với khách hàng, thực hiện thành công các dự án được giao đảm bảo các tiêu chí an toàn, chất lượng, tiến độ và đem lại lợi ích kinh tế lớn nhất cho khách hàng luôn là kim chỉ nang hoạt động của Công ty.  

Trong thời gian sắp đến, khó khăn thách thức do nhu cầu suy giảm sẽ tiếp tục là gánh nặng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ nói chung và PTSC M&C nói riêng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt nam, quyết tâm cao độ của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cùng việc áp dụng các giải pháp ứng phó phù hợp, PTSC M&C đặt mục tiêu hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh là nhà thầu xây lắp dầu khí chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực, tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ lực trong việc góp phần xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Giám Đốc

Đồng Xuân Thắng