Hồ sơ công ty

 • ptsc-profile-20

 • ptsc-profile-19

 • ptsc-profile-18

 • ptsc-profile-17

 • ptsc-profile-16

 • ptsc-profile-15

 • ptsc-profile-14

 • ptsc-profile-13

 • ptsc-profile-12

 • ptsc-profile-11

 • ptsc-profile-10

 • ptsc-profile-09

 • ptsc-profile-08

 • ptsc-profile-07

 • ptsc-profile-06

 • ptsc-profile-05

 • ptsc-profile-04

 • ptsc-profile-03

 • ptsc-profile-02

 • ptsc-profile-01

Hệ thống quản lý Chất lượng - An toàn - Sức khỏe - Môi trường

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng sự thoả mãn tối đa về chất lượng sản phẩm và dịch vụ do PTSC M&C cung cấp, hiện nay, chúng tôi đã thiết lập một Hệ thống Quản lý tích hợp Chất lượng - An toàn-Sức khỏe-Môi trường (Hệ thống QHSE) toàn diện, hiệu quả và liên tục được cải tiến.

Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO14001 và OHSAS 18001. Qua đó, các lợi ích chúng tôi mong muốn mang lại cho khách hàng và nhân viên gồm:

 • Môi trường làm việc an toàn cho toàn thể người lao động của PTSC M&C và những người có liên quan.
 • Giảm thiểu các rủi ro hay trách nhiệm về môi trường, sử dụng có hiệu quả tối đa các tài nguyên, giảm các chất thải, xây dựng các mối quan tâm về môi trường cho nhân viên, hiểu rõ các tác động môi trường đến các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Đáp ứng đầy đủ các quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, của khách hàng và quốc tế có liên quan trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Tạo hình ảnh hợp tác tốt đối với khách hàng, môi trường làm việc thân thiện.
 • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất được cung cấp tới khách hàng.

 

Số liệu thống kê về HSE

Cập nhật đến 05/2015