Nguồn Nhân lực

  • training-4

  • training-3

  • untitled-1

  • dsc2045

PTSC M&C xác định con người là giá trị cốt lõi của sự phát triển, chính vì vậy PTSC M&C rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ và thăng tiến, quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên (CBCNV), với phương châm tạo cho CBNV có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Đến nay, PTSC M&C đã phát triển được đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao được đào tạo trong và ngoài nước cùng   lực lượng công nhân lành nghề, đầy đủ trang thiết bị thi công tự động góp phần giúp cho các dự án do PTSC M&C thực hiện luôn đảm bảo các yêu tố quyết định chất lượng, hiệu quả và tiến độ của dự án.