Tin tức công ty

PTSC M&C và POS tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2016

(26/9/2016)

Từ ngày 06/8 – 14/8/2016, tại Hội trường Công ty PTSC M&C, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) và Ban Chỉ huy Quân sự Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS) phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh Thành phố Vũng Tàu tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2016. Tham dự chương trình, Đại tá Nguyễn Trung Hiếu – Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Thành phố Vũng Tàu, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Vũng Tàu; Trung tá Vũ Văn Hệ – Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự Vũng Tàu; Trung tá Phạm Trường Phi – Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Vũng Tàu; Thiếu tá Nguyễn Tuấn Hùng – Trợ lý Dân quân Ban Chỉ huy Quân sự Vũng Tàu; Đ/c Bùi Văn Thường – UV.BTV Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Công ty PTSC M&C; Đ/c Lê Uy Vũ – Phó Chủ tịch Công đoàn, Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự Công ty PTSC M&C cùng 87 Đảng viên thuộc đối tượng 4 đang công tác tại Công ty PTSC M&C và POS đã tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Thường – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Công ty PTSC M&C khẳng định: Chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 nhằm quán triệt và bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, công tác quốc phòng quân sự địa phương. Tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm, ý thức xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm chỉnh về thời gian, quân số, tập trung tư tưởng để tiếp thu các nội dung, chương trình bài giảng, viết bài thu hoạch, kiểm tra đạt kết quả cao nhất, trong huấn luyện học viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân sự và nội dung kế hoạch đề ra.

Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu và thảo luận về 7 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; các chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và Những nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên.

Chương trình bồi dưỡng bao gồm một số vấn đề mới, thiết thực, có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản để vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở đơn vị theo phạm vi chức trách được giao, đồng thời đề xuất những vấn đề cần giải quyết, góp phần hoàn chỉnh chương trình, nội dung và phương pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 được Ban Chỉ huy Quân sự Công ty PTSC M&C và POS tổ chức một cách nghiêm túc, học viên được đánh giá cao về mức độ chuyên cần học tập và kết quả tiếp thu đạt yêu cầu của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Vũng Tàu./.

NMC, LUV – PTSC M&C

Hình 1 Đại tá Nguyễn Trung Hiếu – Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Thành phố Vũng Tàu, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Vũng Tàu

Hình 2 Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4