Tin tức công ty

PTSC M&C tổ chức chương trình huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2016

(1/8/2016)

Thực hiện Kế hoạch dân quân tự vệ năm 2016, Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Vũng Tàu tổ chức chương trình huấn luyện Dân quân tự vệ từ ngày 2/7-24/7/2016.

Tham dự huấn luyện, về phía Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Vũng Tàu có sự tham dự của Thiếu tá Nguyễn Tuấn Hùng, Trợ lý Dân quân; Đại úy Phan Văn Trung, Trợ lý Chính trị; Thượng úy Nguyễn Văn Trọng, Trung đội trưởng Vệ binh; Về phía Ban Chỉ huy Quân sự Công ty PTSC M&C có đồng chí Lê Uy Vũ, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự Công ty và 130 chiến sĩ trực thuộc 03 Trung đội, 01 Tiểu đội nữ trực thuộc Ban chỉ huy trong Công ty đã tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình huấn luyện, đồng chí Lê Uy Vũ, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự Công ty khẳng định: Trong thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ của Công ty đã phát huy được vai trò xung kích trong sản xuất và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tài sản của Công ty, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ trật tự trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm chỉnh về thời gian, quân số, kỷ luật quân sự và nội dung kế hoạch huấn luyện, tập trung tư tưởng, tiếp thu tốt các nội dung, chương trình bài giảng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị huấn luyện. 

Trong quá trình học tập, các học viên đã được Thiếu tá Nguyễn Tuấn Hùng, Trợ lý Dân quân Ban CHQS Thành phố Vũng Tàu triển khai, hướng dẫn các nội dung về công tác An ninh quốc phòng, Luật dân quân tự vệ, nguyên tắc tổ chức hoạt động, nhiệm vụ của dân quân tự vệ. Đại úy Phan Văn Trung, Trợ lý Chính trị Ban CHQS Thành phố Vũng Tàu trình bày chuyên đề: Âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam và khái quát về tình hình Biển – Đảo Việt Nam trong hiện nay. Tại chương trình huấn luyện, các học viên cũng đã được Thượng úy Nguyễn Văn Trọng, Trung đội trưởng Vệ binh Ban CHQS Thành phố Vũng Tàu huấn luyện các kỹ năng sử dụng súng trường CKC, lựu đạn, điều lệnh, đội hình, đội ngũ và một số kỹ năng chiến thuật cá nhân… 

Chương trình huấn luyện đối với lực lượng Dân quân tự vệ là một hoạt động định kỳ hàng năm của Ban CHQS Công ty. Qua chương trình, đã bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ các kỹ năng cơ bản, kỹ năng chiến thuật và biết cách vận dụng linh hoạt trong công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn hoạt động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự tại đơn vị và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ về công tác an ninh dầu khí, an ninh quốc phòng tại địa phương./.

NMC, LUV-PTSC M&C

Hình 1: Thiếu tá Nguyễn Tuấn Hùng, Trợ lý Dân quân-BCHQS Vũng Tàu hướng dẫn huấn luyện

Hình 2: Hướng dẫn huấn luyện LLTV năm 2016