Tin tức công ty

PTSC M&C tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4

(31/12/2014)

Ngày 13/12/2014, tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh Thành phố Vũng Tàu tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 của Công ty. Tham dự chương trình, về phía Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Vũng Tàu có Đại tá Nguyễn Trung Hiếu, Chính trị viên; Trung tá Vũ Văn Hệ, Chính trị viên Phó và Thiếu tá Trương Cộng Đồng, Trợ lý Chính trị; Về phía Ban Chỉ huy Quân sự Công ty PTSC M&C có đồng chí Bùi Văn Thường, Chính trị viên; đồng chí Lê Uy Vũ,  Chính trị viên Phó cùng 186 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 đang công tác tại Công ty đã tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Thường, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Công ty PTSC M&C khẳng định: Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 nhằm quán triệt và bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận  thức cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác quốc phòng quân sự địa phương. Tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm, ý thức xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm chỉnh về thời gian, quân số, tập trung tư tưởng để tiếp thu các nội dung, chương trình bài giảng, kiểm tra đạt kết quả cao, trong huấn luyện, học tập phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân sự và nội dung kế hoạch đề ra.

Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu và thảo luận về 4 chuyên đề: Chiến tranh nhân dân việt Nam bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam”; Nội dung cơ bản của luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên; Những vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

Lớp học bồi dưỡng bao gồm một số vấn đề mới, thiết thực, có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản để vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở Công ty theo phạm vi chức trách được giao, đồng thời đề xuất những vấn đề cần giải quyết, góp phần hoàn chỉnh chương trình, nội dung và phương pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 được Ban Chỉ huy Quân sự Công ty PTSC M&C tổ chức một cách nghiêm túc, học viên được đánh giá cao về mức độ chuyên cần học tập và kết quả tiếp thu đạt yêu cầu của Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Vũng Tàu./.

NMC-LUV, ĐTN PTSC M&C

Đại tá Nguyễn Trung Hiếu, Chính trị viên BCH Quân sự Tp Vũng Tàu bồi dưỡng kiến thức QPAN 2014

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh 2014