Tin tức công ty

PTSC M&C KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GALLAF, GIAI ĐOẠN 1

(26/11/2018)

Ngày 14/11/2018 vừa qua, Nhà điều hành dầu khí North Oil Company (NOC), một thành viên liên danh giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Qatar (Qatar Petroleum) và Tập Đoàn Dầu khí Total (Pháp), đã trao hợp đồng tổng thầu EPCIC2 cho Dự án Gallaf (Giai đoạn 1) cho Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C).

Dự án Gallaf là một phần trong kế hoạch phát triển mở rộng mỏ Al-Shaheen. Mỏ Al-Shaheen nằm ngoài khơi vùng biển Qatar, cách khoảng 70km về trên vùng biển phía Bắc. Al-Shaheen là mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất của Qatar và là một trong những mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất thế giới. 

Kể từ khi tiếp quản mỏ Al-Shaheen vào tháng 07/2017, NOC đã nỗ lực tăng cường khả năng khai thác cho mỏ Al-Shaheen và bắt đầu triển khai Dự án Gallaf từ đầu năm 2018. Dự án Gallaf theo kế hoạch phát triển sẽ bao gồm 8 giàn đầu giếng (Wellhead Platform) kết nối vào các cơ sở hiện hữu và sẽ được chia làm 3 giai đoạn: 

-Giai đoạn 1: gồm 3 giàn đầu giếng (EG, FC và DC) cùng hệ thống cầu dẫn kết nối vào các cơ sở hiện có tại mỏ Al Shaheen.

-Giai đoạn 2: gồm 2 giàn đầu giếng (EH, CE) cùng hệ thống cầu dẫn kết nối vào các cơ sở hiện hữu.

-Giai đoạn 3: gồm 3 giàn đầu giếng kết nối từ xa.

Theo đó, sau một thời gian theo đuổi, tham gia vào các quá trình sàng lọc, đấu thầu và đàm phán, PTSC M&C đã thắng thầu Dự án Gallaf (Giai đoạn 1) cho phần giàn đầu giếng, cầu dẫn và hệ thống kết nối.

Phạm vi công việc của PTSC M&C cho Dự án bao gồm công tác thiết kế, mua sắm, chế tạo, tiền chạy thử, hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt, đấu nối chạy thử và hoàn thiện ngoài khơi cho 3 giàn đầu giếng (khối lượng khoảng 3.000 tấn/giàn) và 03 cầu dẫn (khối lượng khoảng 1.000 tấn/cầu dẫn). Dự án sẽ được triển khai từ tháng 11/2018, dự kiến sẽ hoàn thiện công tác hạ thủy lắp đặt vào Q4,2020 và sẽ bàn giao cho NOC vào cuối năm 2020.

Liên quan đến công tác triển khai dự án, Chủ đầu tư NOC và PTSC M&C cũng đã tổ chức cuộc họp triển khai dự án (Kick-off Meeting) tại văn phòng của PTSC M&C tại TP. Vũng Tàu vào ngày 21/11/2018 vừa qua. Cuộc họp có sự tham dự đông đủ của đại diện Chủ đầu tư NOC, Ban giám đốc PTSC M&C cùng Ban quản lý dự án. Ngay sau cuộc họp triển khai, PTSC M&C sẽ bắt tay vào công tác thiết kế chi tiết với sự hỗ trợ của nhà thầu TechnipFMC.

Một số hình ảnh trong cuộc họp triển khai dự án: