Tin tức công ty

PTSC M&C tiếp tục tăng cường công tác Phát triển thị trường và đấu thầu

(5/4/2016)

PTSC M&C với vai trò thành viên Liên danh (Consortium) với đối tác Sapura Kencana HL (Malaysia) hiện đang tham gia đấu thầu cho gói thầu Phát triển mỏ Neelam, thuộc chủ đầu tư ONGC (Ấn Độ). Với việc tham gia đấu thầu cho gói thầu Neelam, PTSC M&C tiếp tục khẳng định quyết tâm theo đuổi các dự án tại thị trường Ấn Độ vốn khắt khe trong việc lựa chọn nhà thầu và mức độ cạnh tranh là vô cùng gay gắt, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay. Dự án Neelam với phạm vi công việc bao gồm 01 giàn xử lý trung tâm và cầu dẫn, 02 giàn khai thác không người ở, hệ thống ống ngầm nội mỏ và công việc hoán cãi một số giàn hiện hữu; dự kiến công bố kết quả đấu thầu trong tháng 03/2016. 

Ở một diễn biến khác, PTSC M&C cũng đã được phê duyệt và tham gia đấu thầu cho gói thầu EPCIC Phát triển mỏ Zawtika, Giai đoạn 1C thuộc chủ đầu tư PTTEP International tại thị trường Myanmar. Gói thầu Phát triển mỏ Zawtika, giai đoạn 1C bao gồm các công việc thiết kế, mua sắm, chế tạo, vận chuyển, lặp đặt và chạy thử cho 04 giàn đầu giếng không người ở (trong đó có 2 giàn đã xác nhận và 2 giàn dự phòng) cùng hệ thống ống ngầm nội mỏ và hoán cải ngoài khơi. Gói thầu dự kiến công bố kết quả vào tháng 4/2016 và sẽ được triển khai trong Q3, 2016. 

Bên cạnh đó, PTSC M&C cũng đang không ngừng nỗ lực tìm cơ hội đấu thầu và thực hiện các dự án trên bờ, bao gồm các gói thầu thuộc nhà máy Lọc hóa dầu RAPID Malaysia hay một số dự án trong nước như Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy xử lý khí Cà Mau…. 

Nhận định những khó khăn hiện nay, PTSC M&C sẽ tiếp tục tăng cường công tác phát triển thị trường, mở rộng hợp tác với các đối tác để tiếp cận, đấu thầu các dự án tiềm năng trong nước và quốc tế.