Tin tức công ty

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn năm 2023 và Hội nghị Người Lao động Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC năm 2024

(29/12/2023)

Vào ngày 22/12/2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2024.

 

Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty): Đồng chí Phan Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Đồng chí Trần Hồ Bắc, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; Các Đồng chí đại diện Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban chức năng, các Đồng chí đại diện Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng Công ty; đại diện Công ty DVCKHH có Đồng chí Đồng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; Đồng chí Lưu Đức Hoàng, Chủ tịch; Đồng chí Phạm Văn Chuân, Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Lãnh đạo Bộ phận/Ban dự án, cán bộ hưu trí và 261 đại biểu đại diện cho hơn 1.400 người lao động (NLĐ) hiện đang công tác tại Công ty cùng tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đồng chí Trần Thiện Lê, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty thay mặt Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2024. Đảng ủy và Tập thể lãnh đạo Công ty luôn nhấn mạnh tinh thần Đoàn kết trong Đảng, chú trọng xây dựng và gìn giữ Văn hóa Doanh nghiệp theo định hướng của Tập đoàn, Tổng Công ty PTSC; thực hiện tốt Quy định 48-QĐ/TW của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp nhà nước; quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy các cấp bằng Chương trình hành động nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và các mục tiêu, chiến lược đã đề ra. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 gắn liền với công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Công ty cũng đã đề ra định hướng, chiến lược trong thời gian tới, tiếp tục duy trì và hoàn thiện năng lực tổng thầu EPC/EPCIC, bên cạnh đó sẽ từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu một số dịch vụ sang lĩnh vực năng lượng tái tạo theo định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn và Tổng Công ty PTSC.

Đại diện Lãnh đạo Công ty, Đồng chí Đồng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn/Tổng Công ty và sự hợp tác giúp đỡ của các khách hàng, đối tác cùng những nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể và NLĐ; Công ty đã hoàn thành xuất sắc kết quả hoạt động SXKD và nộp ngân sách nhà nước đúng quy định, công tác an toàn luôn được quan tâm và ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong công tác thi công các dự án: Hải Long OSS, CHW2204, Gallaf Batch 3 EPCI6 (CPP JK), Gallaf Batch 3 EPCI5, Shwe Phase 3 Jacket, DBN PWM (Ponticelli) và đạt gần 8 triệu giờ làm việc an toàn; đồng thời đảm bảo ổn định việc làm và tăng thu nhập bình quân cho NLĐ. Bước sang năm 2024, tình hình kinh tế - chính trị thế giới dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và biến động khó lường… Công ty tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty cùng với sự đoàn kết, trách nhiệm của Ban Lãnh đạo và toàn thể NLĐ trong Công ty sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

 

 Trong chương trình, Đồng chí Phạm Văn Chuân, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo tổng kết công tác Công đoàn và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, thành lập các Ban chức năng, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa. Trong năm 2023, Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình đó là luôn đồng hành cùng Chính quyền trong hoạt động SXKD, tuyên truyền NLĐ thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, trung thành với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ nội quy của Công ty, thi đua lao động sáng tạo để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chống lãng phí, tăng hiệu quả trong SXKD và kết quả là đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ được nâng cao; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện cộng đồng,.. điển hình cùng đơn vị triển khai tài trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết tại tỉnh Khánh Hòa, công trình Trường TH & THCS Nguyễn Tất Thành tại Thị xã Quảng Trị, trao tặng 01 căn Nhà tình nghĩa Quân – Dân năm 2023 thuộc xã Long Sơn, Tp Vũng Tàu; Ủng hộ quà tết hỗ trợ người nghèo tỉnh Thanh Hóa, tỉnh BR-VT và chăm lo quà tết cho NLĐ, giúp đỡ Gia đình NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo, hiếu học… với tổng kinh phí hơn 10,2 tỷ đồng.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Đồng chí Trần Hồ Bắc, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã ghi nhận và đánh giá cao thành quả hoạt động SXKD của đơn vị trong năm 2023. Với vị thế là một trong những đơn vị chủ lực của Tổng Công ty trong lĩnh vực thi công chế tạo với hệ thống quy trình sản xuất và nguồn nhân lực chất lượng cao cùng đội ngũ thiết kế đang phát triển cả về năng lực lẫn kinh nghiệm Tông Công ty chỉ đạo và yêu cầu đơn vị cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đào tạo kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên môn, quan tâm, tập trung tăng cường công tác đầu tư máy móc, trang thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm nhanh chóng nâng cao năng suất lao động, công suất thiết bị và tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý sản xuất tinh gọn để đạt hiệu quả cao trong điều  hành thi công các dự án... tiếp tục công tác chuyển dịch cơ cấu một số dịch vụ sang lĩnh vực năng lượng tái tạo. Lãnh đạo Tổng Công ty tin tưởng Công ty DVCKHH sẽ tiếp tục phát triển ổn định, vững mạnh cùng với sự phát triển chung của Tổng Công ty PTSC.

Với quyết tâm xây dựng đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; Các Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Bộ phận/Ban Dự án đã ký Giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty để thể hiện ý chí quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Tập thể Lãnh đạo và NLĐ Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC ./. 

Lê Uy Vũ – PTSC M&C