Tin tức công ty

Lễ ký hợp đồng Dự án Daman

(3/5/2017)

Vào ngày 22/04/2017, PTSC M&C đã tham gia ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế, mua sắm, thi công, tiền chạy thử, hạ thủy, thực hiện công tác chằng buộc cho dự án phát triển mỏ Daman (Dự án). Lễ ký kết hợp đồng được tổ chức tại Ấn độ với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) và Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C). 

 

Việc đàm phán thành công Dự án Daman chính là thành quả từ sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể PTSC M&C sau khoảng thời gian dài phối hợp hiệu quả cùng chủ đầu tư ONGC nhằm tìm ra giải pháp tối ưu giúp Dự án vượt qua giai đoạn khủng hoảng trong năm 2016. 

Dự án Daman không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, góp phần việc duy trì và đảm bảo nguồn việc cho PTSC M&C trong năm tài chính 2017; việc được giao vai trò tổng thầu Dự án một lần nữa khẳng định năng lực cạnh tranh của PTSC M&C trên thị thương trường quốc tế. Dự kiến Dự án sẽ được hoàn thiện và bàn giao vào tháng 12/2017. 

Daman đã là dự án thứ tư PTSC M&C đấu thầu và thắng thầu quốc tế trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, sau khi đã thực hiện thành công 3 dự án lớn: giàn công nghệ trung tâm HRD (ONGC/Afcons), MLS (Total E&P Borneo B.V (Brunei), Ghana OCTP Offshore FPSO, cũng như các dự án, gói thầu quốc tế khác.