Tin tức công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI ĐÃ BẮT ĐẦU TỰ THỰC HIỆN THIẾT KẾ CHI TIẾT GIÀN KHAI THÁC DẦU KHÍ

(16/12/2011)

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác thiết kế chi tiết đến công tác mua sắm, thi công chế tạo, tiến độ và chi phí của dự án, sau ba năm khẩn trương chuẩn bị nguồn lực, Công ty PTSC M&C đã bắt đầu tự thực hiện thiết kế chi tiết giàn khai thác dầu khí tại Văn phòng của Công ty ở Vũng Tàu.

Toàn nhà văn phòng của PTSC M&C tại cảng hạ lưu PTSC, Vũng Tàu

Công ty đang thực hiện công tác thiết kế chi tiết giàn Hải Sư Đen tại Vũng Tàu cùng nhà thầu tư vấn thiết kế MESPL cho chủ đầu tư Thăng Long JOC. Bên cạnh đấy, Công ty cũng đang triển khai thực hiện thiết kế chi tiết giàn Thăng Long và giàn Đông Đô cùng nhà thầu tư vấn thiết kế Technip cho chủ đầu tư Lam Sơn JOC.

Các kỹ sư của PTSC M&C đang làm việc tại văn phòng thiết kế Vũng Tàu

Từ năm 2008, Công ty đã tự thực hiện thiết kế chi tiết các cụm thiết bị công nghệ phục vụ chế biến và khai thác dầu khí như bồn bể, Chemical Injection Skids, Utility Gas Skids, Fuel Gas Skids… Đây là tiền đề để đội ngũ kỹ sư của Công ty từng bước làm chủ quy trình và công nghệ thiết kế chi tiết, nâng cao trình độ quản lý và trình độ chuyên môn về thiết kế chi tiết.

Công ty đã đầu tư phát triển mạnh nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác thiết kế chi tiết. Đội ngũ thiết kế của công ty có hơn 250 người, trong đó bao gồm nhiều kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo từ nước ngoài về và nhiều kỹ sư, thạc sỹ được lựa chọn từ những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Đội ngũ kỹ sư Việt Nam cũng được hướng dẫn và được đào tạo bởi các chuyên gia thiết kế người nước ngoài đang làm việc tại Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phát triển thiết kế chi tiết và tiến tới tự thiết kế chi tiết giàn khai thác dầu khí bằng chính nguồn lực trong nước theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, của Chính phủ về phát huy nội lực, tăng cường nội địa hóa và ưu tiên phát triển dịch vụ trong nước.

 

Thiện Lê