Hoạt động xã hội - XƯỞNG THIẾT BỊ TỔNG HỢP – PTSC M&C HỖ TRỢ LẮP ĐẶT VÀ TẶNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NÔNG THÔN TẠI XÃ XUYÊN MỘC, HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BR-VT