Hoạt động xã hội - Tập thể CBCNV PTSC M&C hỗ trợ xây dựng Cầu bê tông ở Tổ NDTQ số 3, ấp Tân Bình, Xã An Phú Trung, Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre