Hoạt động xã hội - PTSC M&C tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo và tư vấn sức khỏe cho Đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên năm 2014