Hoạt động xã hội - PTSC M&C TỔ CHỨC NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO “Mỗi giọt máu – triệu tấm lòng”