Hoạt động xã hội - PTSC M&C tổ chức các hoạt động từ thiện Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015