Hoạt động xã hội - PTSC M&C bàn giao công trình Trung tâm sinh hoạt văn hóa kết hợp phòng tránh thiên tai phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị