Hoạt động xã hội - Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An