Hoạt động xã hội - Lễ Khởi công xây dựng công trình Nhà hội trường đa năng Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An