Hoạt động xã hội - Công ty PTSC M&C trao tặng công trình Trường Tiểu học Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An