Hoạt động xã hội - CÔNG TY DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC “DÂNG HOA VÀ VIẾNG ĐỀN HÙNG NHÂN NGÀY GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG”