Hoạt động xã hội - CÔNG ĐOÀN KHỐI VĂN PHÒNG 2 – CÔNG TY PTSC M&C TỔ CHỨC THĂM, TẶNG QUÀ TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG LONG ĐẤT