Hoạt động xã hội - Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên PTSC