Hoạt động xã hội - CÔNG ĐOÀN CÔNG TY PTSC M&C TỔ CHỨC THAM DỰ LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG, TP VŨNG TÀU