Hoạt động xã hội - CHI ĐOÀN KHỐI SẢN XUẤT-PTSC M&C “HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2017 – HÃY LÀM SẠCH BIỂN”