Sản xuất Kinh doanh - Tổng công ty PTSC tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân năm 2019 và phát động thi đua tại dự án Sao Vàng & Đại Nguyệt