Sản xuất Kinh doanh - PTSC M&C vô địch Giải bóng đá Hội Cơ khí Tỉnh BR-VT năm 2016