Sản xuất Kinh doanh - PTSC M&C tổ chức Lễ ra quân mừng Xuân Canh Tý năm 2020