Sản xuất Kinh doanh - PTSC đạt Giải nhì tại Hội thi tay nghề dầu khí lần VI năm 2019