Sản xuất Kinh doanh - HỘI THI TAY NGHỀ DẦU KHÍ LẦN V, NĂM 2017 ĐOÀN PTSC ĐẠT GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN