Sản xuất Kinh doanh - “HỘI THAO KHAI XUÂN KHỐI VĂN PHÒNG –PTSC M&C MỞ RỘNG 2017” – NÉT MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN PTSC