Sản xuất Kinh doanh - HỘI CỰU CHIẾN BINH TỔNG CÔNG TY PTSC VÀ CÔNG TY CẢNG, CÔNG TY DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM VÀ HỘI CCB CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN THĂM CẢNG PTSC VŨNG TÀU