Sản xuất Kinh doanh - ĐỘI CÔNG TY PTSC M&C NHẬN CÚP VÔ ĐỊCH GIẢI BÓNG ĐÁ TỨ HÙNG NĂM 2017