Sản xuất Kinh doanh - ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2019