Sản xuất Kinh doanh - CÔNG TY PTSC M&C TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28-7-1929 – 28-7-2019) VÀ 60 NĂM NGÀNH DẦU KHÍ THỰC HIỆN Ý NGUYỆN CỦA BÁC HỒ (23-7-1959 – 23-7-2019)