Sản xuất Kinh doanh - Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC tổ chức thành công Chương trình “Đêm Hội Trăng rằm PTSC M&C” năm 2015