Sản xuất Kinh doanh - Ban Chỉ huy Quân sự Công ty PTSC M&C tổ chức Chương trình kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2016), 27 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2016)